Page 1 of 1

upakara untuk orang keguguran

Posted: Fri Jan 08, 2016 1:28 pm
by i kadek hantana
Om swastyastu, singgih ratu pedanda.ampura tyang nganggen bahasa campur, tyang jagi metaken singgih ratu pedande, sapuniki tyang medue kurenan,kurenan tyang puniki sampun hamil wawu 3 minggu,wus punika kurenan tyang puniki keguguran karena ipun kecapean.sane takenang tyang upakara napi sane patut jalanang tyang.mang de nenten calon janin punika ngerebede,taler berapa hari ipun kasebelan.inggih matur suksma.singgih ratu pedanda