Kajang

Dharma Tula ini merupakan arsip diskusi, rembug atau temu wicara tentang ajaran Agama Hindu dengan Singgih Ida Pedanda Gede Made Gunung.
Post Reply
Jero Sandat
Posts: 17
Joined: Wed Nov 27, 2013 9:32 am

Kajang

Post by Jero Sandat » Fri Feb 05, 2016 3:08 pm

OSA

Malih wenten sane takenang titiyang ring singgih Perande.
Sane sampun memargi, yening wenten nak seda ring jero, tityang wantah nunas kajang ring Grya (Griya Sidemen)sane ngadol banten. Irike tityang sampun polih kajang 3. Yen punapi unduke, wenten ring jero sane lingsirang tityang ngenikayang mangde nunas kajang ring siwa ( griya satria).
Mangkin wenten wacana malih, wenten sane maosang bahwa keluarga kami tdk harmonis saat ini karena kami ten taen nunas kajang ring kawitan. Sane keanggen tuah kajang sari kemanten.
Pitaken tityang, akude wantah dadosne nganggen kajang ring pengajuman ring karya pelebon. Ring dije kemanten tityang nunas kajang. Napike kajang sane kepice saking griya dagang banten punike durung lengkap?. Sawireh wenten anak maosang, ten dados nganggen kajang lebih ken 3.
Nunas pemargi Ratu Perande, ampure ring ketambetan tityang.
Suksma. OSSSO.

Jero Sandat
Posts: 17
Joined: Wed Nov 27, 2013 9:32 am

Re: Kajang

Post by Jero Sandat » Wed Mar 09, 2016 8:59 pm

Osa
Minab mekutang pitaken tityang niki.
Malih ke post ang, nunas pewarah-warah.
Suksma
OSSSO

User avatar
Ida Pedanda Gunung
Posts: 2508
Joined: Wed Jan 09, 2013 3:44 pm

Re: Kajang

Post by Ida Pedanda Gunung » Mon Mar 14, 2016 5:56 am

Om Swastiastu.
Sane uningin sakeng rihin sedaweg Ida Bhatara Aji Pedanda nyeneng indik ngangge kajang wantah kajang sakeng griya kemanten, nanging ngawit th 1978 wenten perkembangan kajang kawitan, makehan sane nunas kajang kawitan dasar ipun antuk meluwasan, utawi milu-milu tuwung. wantah sapunika.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests